Pasinayang Sesyon Panlabing-Isang Sangguniang Panlungsod ng Maynila